نمونه کارها

فبری‌نکست پلتفرمی برای ساخت قطعات سفارشی صنعتی است که به مهندسان، طراحان و شرکت‌ها کمک می‌کند پروژه‌های ساختی خود را بدون مراجعه به کارگاه و تهیه مواد خام انجام دهند.
در اینجا بخشی از نمونه کارهای انجام شده توسط فبری‌نکست را مشاهده می کنید: