لوگو فبری نکست

کنترل کیفی

مراحل کنترل کیفی، خدمات کنترل کیفی فبری نکست

این مرحله به درخواست مشتری است، با این وجود فبری نکست وظیفه‌ی خود می‌داند ارزیابی اولیه کارگاه ها، کنترل اولیه از ابعاد و کیفیت ساخت قطعات، ارزیابی مستمر کارگاه های ساخت را داشته باشد و اطمینان می‌دهد از کیفیت بالای قطعات ساخته شده.

در طول روند ساخت، فبری نکست وظیفه‌ی تامین مواد خام، ارجاع به قطعه ساز، پیگیری دوره‌ای قطعه شما را تا رسیدن به مرحله‌ی ساخت دنبال می‌کند

بعد از ساخت محصول کنترل‌های زیر روی قطعه انجام خواهد شد.

  • ابعاد کلی قطعه
  • کنترل مونتاژ در صورت ارسال نقشه
  • کنترل سوراخ‌کاری، قلاویز، هلی‌کوئل و . . .
  • صافی سطح

فبری نکست مسئولیت کامل کیفیت قطعات تولید شده در اکوسیستم را به عهده میگیرد. در صورت احراز مشکل هندسی یا مواد، توسط تیم فبری نکست، قطعه سریعا مرجوع شده و قطعه جایگزین ساخته می‌شود.