ماشینکاری CNC

مواد‌ مختلف‌، پرداخت‌ سطح‌ متنوع‌، تلرانس‌ بسته

زیرمجموعه ها

فرز CNCتراش CNC

خدمات

  

زیرمجموعه ها

برش لیزرخمکاری