لوگو فبری نکست

آدرس دفتر : تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - مجتمع فناوری شهید ستاری - طبقه ۴ - واحد ۵
کارگاه کنترل : شهرقدس ، شهرک صنعتی زاگرس ، کوچه نوآوران ، پلاک ۴

info@fabrinext.com

۰۹۱۹۰۵۴۵۴۱۷