قطعات با کاربری خاص، عموما دارای دقت ساخت پایین تری نسبت به سایر اجزا هستند و بحث اصلی در آنها مسائل زیبایی شناختی است. این قطعات معمولا به صورت مستقیم وارد چرخه ی مصرف شده و به ندرت وارد مراحل مونتاژ خواهند شد.

این قطعات معمولا بعد از یک عملیات کنترل کیفی، پرداخت سطح و . . . مستقیم وارد مصرف خواهند شد.

  • تمپر قهوه
  • لولر قهوه
  • مودلر
  • بدنه ی قلیان
  • قلع کش

مزایای ماشینکاری قطعات خاص

انتخاب مواد ساخت متنوع

این مواد عمدتا با آلومینیوم، برنج و به ندرت با استیل و آهن ساخته می شوند.

دقت و حساسیت پایین

برای رقابت در بازار فروش، این قطعات باید قیمت تمام شده پایین تری داشته باشند. معمولا صافی سطح ناشی از ماشین کاری نادیده انگاشته می شود.

بازار رقابتی در این نوع قطعات بسیار تنگاتنگ است. از این جهت با تغییر در طراحی از لحاظ زیبایی و کارایی می تواند فروش محصول را چندین برابر بکند.

 

اگر برای ساخت قطعات خاص(دقت پایین) پروژه ای دارید، قیمت بگیرید. در کمترین زمان آن را برای شما آماده می کنیم.

ثبت سفارش ساخت قطعات خاص(دقت پایین)