کارگاه ورق کاری و نمونه سازی سریع قطعات فلزی

کارگاه ورق‌کاری و ساخت قطعات سفارشی فلزی در شرق تهران قرار دارد. انجام عملیات برش لیزر، پانچ، خمکاری، نورد برای ساخت دقیق قطعات فلزی به صورت کامل در این مجموعه انجام می‌شود.
دلیل انتخاب این کارگاه توسط فبری‌نکست، روش مدیریت کارگاه و انجام کامل فرآیند از ساخت تا مراحل تکمیلی است.

نمونه کارها

عکس های داخل کارگاه