کارگاه فرز کاری برای کارهای سنگین

کارگاه فرزکاری، که اخیرا به دستگاه‌های جدیدی تجهیز شده است توسط دو برادر در غرب تهران اداره می‌شود. این کارگاه به صورت تخصصی خدمات ساخت قالب‌های خمکاری را انجام می‌دهد.
دلیل انتخاب این کارگاه توسط فبری‌نکست، ساخت قطعات به صورت مجموعه، تخصص در ارائه راه‌حل‌های خلاقیت محور و ارائه‌ی دقت بالای ساخت است

نمونه کارها

عکس های داخل کارگاه