کارگاه تراش‌کاری منوآل و تراش CNC

کارگاه تراشکاری در غرب تهران که در ساخت قطعات پزشکی، هوافضا، نظامی، نساجی و دفاعی بسیار متبحر بوده و بیشتر از پانزده سال سابقه‌ی کار دارد. این کارگاه توسط دو برادر اداره می‌شود.

دلیل انتخاب این کارگاه توسط فبری‌نکست، سابقه‌ی همکاری چندین ساله با این کارگاه و خلاقیت این کارگاه در ساخت قطعات پیچیده است.

نمونه کارها

عکس های داخل کارگاه